Zápisy do 1. ročníku Ph.D. studia (3. kolo)

Kdy: 7. 2. 2023, čas bude upřesněn

Zápisy do 1. ročníku Ph.D. studia (2. kolo)

Kdy: 4. 1. 2023 v 9:00 hod.

Kde: Agronomická fakulta, budova C, zasedací místnost děkanátu

K zápisu se dostavte přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. Vaše osobní účast na zápisu je nutná.

Dokumenty a informace k zápisu

Co s sebou k zápisu do 1. ročníku Ph.D. studia?

  1. platný občanský průkaz nebo pas,
  1. podepsané Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  2. podepsaný Souhlas s využitím osobních dat,
  3. tiskopisy k potvrzení – průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.,
  4. psací potřeby.

Zápisy do 1. ročníku Ph.D. studia (1. kolo) a seminář Úvod do doktorského studia

Kdy: 15. 9. 2022 v 9.00 hod.

Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02

K zápisu se dostavte přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. Vaše osobní účast na zápisu je nutná.

Od 12.00 hod. bude následovat seminář „Úvod do doktorského studia“pro studenty 1. ročníku účast povinná.

Program bude trvat cca do 16.00 hod. Podrobné informace k semináři najdete v pozvánce (ke stažení).