Zápisy do 1. ročníku Bc. studia

Kdy: 10. 7. – 12. 7. 2023

Kde: Kampus MENDELU, budova C, posluchárna C 01 nebo C 02 (dle pozvánky)

K zápisu se dostav přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. Tvoje osobní účast je u zápisu nutná.
U zápisu obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotit na ISIC kartu (průkaz studenta).

Termíny zápisů do 1. ročníku Bc. studia
datummístnostčasprogramstudijní referentka
Pondělí 10. 7. 2023C 019:00Profesní zemědělstvíIng. Filipčíková
C 029:00Fytotechnika, RostlinolékařstvíIng. Schönová
13:30Molekulární biologie a biotechnologie
Úterý 11. 7. 2023C 019:00Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystémuIng. Filipčíková
13:00Provoz techniky, Odpadové hospodářství, Technické znalectví a oceňování
C 029:00Zootechnika (podle příjmení A-M)Ing. Schönová
13:30Zootechnika (podle příjmení N-Ž), Rybářství
Středa 12. 7. 2023C 019:00Agrobyznys, Zemědělské inženýrství – prezenční formaIng. Filipčíková
13:00Zemědělské inženýrství – kombinovaná forma
C 029:00Technologie potravin (podle příjmení A-N)Ing. Schönová
13:30Technologie potravin (podle příjmení O-Ž), Pivovarství a sladařství
K zápisu s sebou vezmi:
  • platný občanský průkaz nebo pas,
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení – pokud doklad u zápisu neodevzdáš, nemohou tě zapsat do studia (není akceptováno zaslání s přihláškou ke studiu),
  • uchazeči, kteří získali vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky: ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v ČR, případně Rozhodnutí o kladném posouzení zahraničního vzdělání a ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší (bez doložených dokladů nemůže být uchazeč zapsán do studia),
  • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky: podle pokynů je potřeba před termínem zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferuj, prosím, online platbu kartou),
  • Poučení studenta o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP),
  • Souhlas studenta se zpracováním osobních údajů,
  • tiskopisy, které chceš potvrdit (průkazka na dopravu, žádost o sociální dávky apod.),
  • psací potřeby.
Pozvánky k zápisu a další užitečné informace
Co dělat v případě nepřijetí do studia?

Vzor odvolání

Nemáš úspěšně vykonanou maturitní zkoušku? Využij omluvenku z řádného termínu zápisu.

Pokud bude tvé žádosti vyhověno, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (případně další chybějící dokumenty) doložíš až u zápisu do studia v náhradním termínu.

Vzor omluvy z řádného termínu zápisu