Promoce absolventů Bc. studia

Kdy: 27. – 28. 6. 2022

Kde: v Aule univerzity

Pouze pro předem přihlášené studenty.

Vážené studentky a vážení studenti Bc. studia, 

promoce přihlášených studentů, kteří uhradili i poplatek za promoci bakalářského studia Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se budou konat ve dnech 27. – 28. 6. 2022 v Aule univerzity.

Podrobné informace byly zaslány na e-maily přihlášených studentů.

Současně upozorňujeme, že nesdělujeme telefonicky ani osobně informace o termínu konání promoce třetí osobě. Je v kompetenci každého absolventa, aby si pozval sám své blízké dle vlastního uvážení.

Studijní oddělení AF