Startuje 12. ročník soutěže Regionální potravina

12. 5. 2021
Vyrábíte kvalitní potraviny? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje vyhlašuje 12. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a 16. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2021 a Chuť jižní Moravy 2021.

 Logo Regionální potravina JmK

 

 

 

 

  • Uzávěrka příjmu žádostí je 7. 6. 2021
  • Zasedání hodnotitelské komise 17. 6. 2021 – Ústav technologie potravin AF MENDELU
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží – Jihomoravské krajské dožínky v Kyjově 29. 8. 2021 (dle aktuální epidemiologické situace)

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Metodiku pro udělování značky Regionální potravina s přihláškou najdete na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz a www.kisjm.cz  

Pro rok 2021 jsou aktualizované formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto nových formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více aktualit

Všechny aktuality