Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

26. 3. 2020
Je připraven sedmnáctý běh specializačního studia, který bude zahájen v pátek 23.10. 2020.

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí ve spolupráci s Kariérním centrem AF MENDELU připravila další, již sedmnáctý běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Sedmnáctý běh studia bude zahájen v pátek dne 23. října 2020 a bude probíhat kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).

Tento studijní program plní požadavky znaleckého minima, současně je po změně legislativy a ukončení regulace výkonu samostatných likvidátorů pojistných událostí, v podstatě jediným adekvátním dokladem k odborné způsobilosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Kvalitu specializačního studia zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské, environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Na výuce se potom podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2020 až červen 2022).

Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Cena

  • 32 990,- Kč – základní cena studia za všechny 4 semestry celkem,
  • 30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
  • 29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
  • 25 990,- Kč  – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, kterým je současně na jejich žádost umožněna platba za studium ve splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru.

Jedná se o konečné ceny za celé studium a neobsahují DPH, pořadatel studia není plátcem DPH.

Podmínky přijetí ke studiu

  • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
  • zaplacení ceny studia,
  • volné místo ve studijní skupině.

Přihláška ke studiu je ke stažení ZDE.

Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:

       Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz

       Bc. Romana Jalůvková, tel.: 545 133 005, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz

Informace najdete rovněž na stránkách Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)

Více aktualit

Všechny aktuality