Sociální zemědělství klade důraz především na vztahy

28. 5. 2021
Do 27. června 2021 mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout výstavu Sociální zemědělství: Příležitost pro zemědělce

Výstava prezentuje potenciál sociálního zemědělství v podmínkách České republiky. Jeho posláním je vedle produkce a prodeje zemědělských produktů také zajišťování pracovních míst na farmách, poskytování služeb sociálně a zdravotně znevýhodněným osobám i organizování vzdělávacích aktivit.

Výstava umístěná na střešní zahradě prezentuje na 21 panelech vybrané subjekty, které se podílely na zpracování analýzy a které v České republice naplňují koncept sociálního zemědělství, nebo přispívají k zavádění jeho principů do praxe. 

Jedním z garantů výstavy je také MENDELU – partner Celostátní síťě pro venkov.

Problematice sociálního zemědělství se v rámci Agronomické fakulty věnuje vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie, prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, která je členkou předsednictva její Tematické pracovní skupiny “Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR“. Sociální zemědělství je také součástí výuky předmětu Krajinná ekologie. Studenti si mohou sami vybrat/navrhnout téma své diplomové/bakalářské práce s tímto zaměřením, dvě závěrečné práce na téma sociálního zemědělství zde již byly obhájeny.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality