Slavnostní zasedání Vědecké rady

26. 9. 2019
Ku příležitosti 100. výročí založení Agronomické fakulty předal děkan pamětní medaile.

Ve čtvrtek 26.9. zaplnilo Aulu Mendelovy univerzity slavnostní shromáždění, které bylo svědkem Slavnostního zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty. V rámci stoletých oslav založení univerzity a fakulty předal děkan doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. pamětní medaile téměř padesáti významným institucím a akademikům. Vyjádřil jim tak poděkování za dlouholetou spolupráci ve výzkumu a vzdělávání a za přínos pro rozvoj vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty. Tohoto významného ceremoniálu se kromě Vědecké rady fakulty zúčastnili nejvyšší zástupci vedení Mendelovy univerzity a jednotlivých fakult, jakožto i zástupci mnoha českých i slovenských Vysokých škol, představitelé význačných vědeckých institucí a další vážení hosté z řad akademické obce. Po oficiální části slavnostního ceremoniálu byli všichni hosté pozvání na raut v univerzitní menze, kde většina přítomných strávila příjemné odpoledne naplněné přátelskými rozhovory, prohlídkou arboreta a cimbálovou muzikou.   

 

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=1509)}

Více aktualit

Všechny aktuality