Slavnostní zasedání Vědecké rady FAPZ SPU v Nitře

25. 10. 2016
Oslava 70. výroční založení Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů SPU v Nitře také za účasti Mendelovy univerzity v Brně.

Nejstarší fakulta Slovenské zemědělské univerzity v Nitře – Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojů oslavila 70. výročí svého založení. Na slavnostním zasedání Vědecké rady FAPZ, které se uskutečnilo 20. října 2016 v aule univerzity, přijímala gratulace od představitelů zemědělských rezortů, partnerských univerzit a institucí.

Mezi vzácnými hosty a gratulanty byl i děkan Agronomické fakulty MENDELU doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., který předal nejvyššímu představiteli fakulty panu děkanovi doc. Ing. Peterovi Ondrišíkovi, PhD. Medaili Mendelovy univerzity v Brně jako ocenění dlouholetého úsilí v rozvoji poznání, vzdělanosti a vědy a uznání tak jejího přínosu k rozvoji moderních tradic vysokého školství Slovenské republiky a okolních zemí.

Při této slavnostní příležitosti byl Agronomické fakultě MENDELU udělen pamětní list fakulty za rozvoj mezinárodní spolupráce a internacionalizace v oblasti vzdělávání a vědy.

 

Fotogalerie ze slavnostního zasedání Vědecké rady FAPZ SPU v Nitře: http://www.fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/fakulta-agrobiologie-a-potravinovych-zdrojov-oslavila-70-vyrocie-zalozenia-4530/

 

Pamětní list

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality