Publikace T. Středy a O. Chloupka získala status excelentního vědeckého výsledku

2. 10. 2017

Každoročně je v ČR v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) shromážděno cca 60 tisíc publikačních a nepublikačních výsledků. Druhý pilíř „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“ přináší organizacím bodovou a finanční bonifikaci limitovaného počtu nejlepších výsledků výzkumu kategorie A (tj. nejvýznamnější a nejkvalitnější výsledky). Na základě aktuálního hodnocení realizovaného mezinárodně uznávanými experty získalo tento prestižní status 337 výsledků (tj. cca 0,5 % z celkového ročního počtu výsledků v IS VaVaI). Jedním z nich je i článek „Improved wheat grain yield by a new method of root selection“ (https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-014-0227-4) doktorandky a zaměstnanců Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MENDELU (Anna Heřmanská, Tomáš Středa, Oldřich Chloupek).

Experti ocenili zejména značný praktický potenciál tohoto výsledku v globálním měřítku, a to při šlechtění obilnin na toleranci k suchu a na vysokou efektivitu hospodaření s hnojivy.
Je pozitivní zprávou, že tento výzkum je díky podpoře Národní agentury pro zemědělský výzkum dále rozvíjen ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Univerzitou Palackého v Olomouci a firmou RAGT Czech, s.r.o. při řešení projektu Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům. Snad se tedy můžeme v budoucnu těšit na další obdobná ocenění.

 

Více aktualit

Všechny aktuality