Promítání filmu a diskuse s odborníky v aule

26. 2. 2019
Proběhlo promítání filmu The Milk System (Mléčný komplex, 99´) s následnou diskusí s odborníky. Čtvrtek 7. 3. 2019 od 15:00 Aula MENDELU

Za hojné účasti cca 150 návštěvníků se uskutečnilo další, v pořadí páté,  promítání s následnou diskusí v řadě oblíbeného cyklu, který má za cíl vyvolat mezi studenty a zaměstnanci zájem o diskusi k více či méně kontroverzním tématům.

Vzhledem k zaměření filmu byli diskutujícími odborníky předseda Českomoravského svazu mlékarenského Ing. Jiří Kopáček, CSc., zástupce z firmy Savencia Fromage & Dairy, dříve TPK Pribina, největší výrobce sýrů v ČR Ing. Vladimír Čejna, Ph.D., který je absolventem naší fakulty. Třetím diskutujícím byl proděkan AF pro vnější vztahy a internacionalizaci Ing. Daniel Falta, Ph.D.

 

Původní zpráva:

Promítání filmu The Milk System (Mléčný komplex, 99´) s následnou diskusí s odborníky

7. 3. 2019 od 15h v aule MENDELU

  • Je mléko zdravé?
  • Jak je mléko produkováno?
  • Jak se s mlékem obchoduje?
  • Jak je tomu v rozvojových zemích …. a co Asie?

Na to všechno Vám odpoví naši odborníci po skončení promítání filmu. Podívejte se na Trailer filmu.

Akce proběhne v rámci akce Den s mlékem na MENDELU.

 

Vstup na Den s mlékem na MENDELU a na promítání filmu v aule je volný.

Další informace jsou dostupné na: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Kontakt na organizátory: ingrovy.dny@mendelu.cz 

 

Den s mlékem na MENDELU se uskuteční 7. 3. 2019 v rámci XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2019“ (6. 3. 2019).

Program konference DEN S MLÉKEM NA MENDELU

7. 3. 2019, 9:00 – 14:30 přednášky od 15:00 promítání filmu THE MILK SYSTEM 

9:00 – 9:15 – zahájení

9:15 – 10:00 JIŘÍ KOPÁČEK (ČMSM): Česká republika – země sýrů

10:05 – 10:35 LENKA VORLOVÁ (VFU): Nutriční parametry bovinního i nebovinního českého mléka

10:40 – 11:10 LADISLAV ČURDA (VŠCHT): Intolerance laktosy a mléčné výrobky

11:15 – 11:45 JOZEF GOLIAN (SPU Nitra): Úloha mlieka a mliečnych výrobkov v systéme výživovej politiky štátu

11:50 – 12:20 VLADIMÍR ČEJNA (SAVENCIA Fromage&Dairy): Aktuální trendy sýrařské gastronomie

12.30 – 13:00 přestávka

13:00 – 13:20 LENKA KOUŘIMSKÁ (ČZU): Velbloudí mléko – složení, nutriční hodnota a možnosti zpracování

13:25 – 13:45 EVA VÍTOVÁ (VUT): Senzorická kvalita tavených sýrových analogů s přídavkem rostlinných tuků

13:50 – 14:10 LIBOR KALHOTKA (MENDELU): Mikrobiologická kvalita mléka a mléčných výrobků

14: 15 – 14:30 ALENA SALÁKOVÁ (MENDELU): Označování mléčných výrobků

14:30 – 15:00 diskuse, přestávka

15:00 – 16:30 promítání filmu THE MILK SYSTEM s následnou diskuzí

Více aktualit

Všechny aktuality