Profesorka Milada Šťastná povede velký mezinárodní projekt

12. 8. 2019
Tým z Ústavu aplikované a krajinné ekologie bude koordinovat evropský projekt, do kterého se zapojí 15 univerzit a výzkumných ústavů z Evropy a Izraele.

Vědci z Agronomické fakulty budou poprvé koordinovat velký mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí v rámci výzvy H2020. Experti se budou zabývat podporou nových přístupů v oblasti kulturního cestovního ruchu, což je problém, který se týká z velké části i Česka. Obce a kraje by mohly výsledků projektu využít při strategickém plánování cestovního ruchu. Vědci pod vedením Milady Šťastné z Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU budou převážně v rámci Evropy analyzovat zájem turistů o aktivní účast na atraktivitách kulturního cestovního ruchu a další trendy. Tým profesorky Šťastné získal na mezinárodní projekt dotaci 3 miliony eur (cca 76,6 milionu korun) a povede jej od ledna 2020.

Vědci se v rámci projektu zaměří na prostorové či sociální aspekty kulturního cestovního ruchu. Předmětem jejich zájmu bude i nadměrný a nedostatečný cestovní ruch a vztah k regionální identitě. Jedním z cílů projektu je zapojení různých mikroregionů do evropského cestovního ruchu, což by mělo ulevit velkým turistickým centrům jako je třeba Praha, kde je nadměrná koncentrace turistů.

Kvůli absenci moře a velehor zaostává v turismu Česká republika za státy jižní Evropy, Rakouskem, Německem nebo Nizozemskem. Existuje však celá řada nových trendů, které by mohly přispět ke zvýšení podílu cestovního ruchu na tvorbě hrubého domácího produktu a prosperitě regionů. Dle profesorky Šťastné se musíme se zaměřit na jiné formy cestovního ruchu, mezi nimiž může hrát významné místo právě kultura nebo větší evropeizace destinací.

Jedním ze směrů, kterým se projekt bude věnovat je tzv. „mediální turistika“, což je kulturní cestovní ruch související s návštěvami míst, kde probíhalo natáčení filmů a televizních seriálů. V projektu se na tento typ cestovního ruchu zaměří partneři z Velké Británie. Bude se jednat o místa související se skotskou historií a kulturním dědictvím, jako jsou TV série Cizinka, ale také Statečné srdce, Marie, královna skotská a další.

Projekt bude primárně hledat evropská řešení. Jeho smyslem je mimo jiné i zlepšovat důvěru mezi národy a státy prostřednictvím kulturního cestovního ruchu. K tomu je potřeba ukazovat nejen architektonické památky vysokého řádu, ale rozptýlit turisty do regionů. Cílem je mimo jiné také rozvoj cestovního ruchu do míst, která jsou odlehlá od významných letišť i pozemních komunikací, jsou méně vybavena infrastrukturou, kapitálem a zkušenostmi. V českém kontextu může v tomto směru sehrát významnou úlohu například jižní Morava, kde lze vhodně spojit přírodní, architektonické, historické a folklórní dědictví s kulturou vína.

Výstupem projektu budou metodiky uplatnitelné na různých úrovních státní správy a samosprávy, které umožní těm, co rozhodují, identifikovat potenciál konkrétního území a cílit na zatraktivnění místa, například propojováním akcí různého typu a nabízením regionů jako balíčků.

Více informací o projektu se dočtete ZDE.


O projektu informovala také Česká televize v pořadu Události v regionech (reportáž naleznete ZDE) nebo Český rozhlas Plus (ZDE) v čase od 21.29.17 do 21.34.

Kontakt pro bližší informace: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, tel.: 606 580 412, milada.stastna@mendelu.cz, vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality