Prof. Bořivoj Klejdus převzal bronzovou medaili za dlouholetou spolupráci ve výzkumu a vzdělávání

19. 4. 2018

V roce 2018 si připomíná Přírodovědecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 55. výročí svého vzniku.

Při této příležitosti na slavnostním zasedání Vědecké rady PF UPJŠ, které proběhlo 16. dubna 2018 ve Státním divadle J. Borodáča v Košicích, obdžel prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. bronzovou medaili za dlouholetou spolupráci ve výzkumu a vzdělávání v oblasti fyziologie rostlin na Ústavě biologických a ekologických věd PF UPJŠ.

K významnému ocenění gratulujeme!

Více aktualit

Všechny aktuality