Přemýšlíte o studiu/práci v zahraničí?

14. 11. 2019
Seminářem o možnostech zahraničního studia a stáží vás provede 14. 11. 2019 Hana Kališová a studenti, kteří již mobilitu absolvovali.

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 ve 14 h, Pavilon M, učebna M 2.12

Přemýšlíte o studiu/práci v zahraničí?
Přijďte na seminář a dozvíte se vše podstatné:
• jaké jsou vaše možnosti,
• jak vybírat univerzity, co si zjistit a co zkontrolovat,
• jak je to s uznáváním studia,
• kolikrát můžete vyjet na Erasmus,
• kolik peněz dostanete,
• jaké papírování vás čeká,
• co budete potřebovat, pokud chcete jet na stáž,
• co potřebujete pro výběrové řízení,
• je možné stáž uznat jako povinnou praxi, atd…

Seminářem o možnostech zahraničního studia a stáží vás provede Hana Kališová (studijní referentka pro mezinárodní studia a praxe Bc.) a o své zkušenosti se s vámi podělí studenti, kteří již mobilitu absolvovali.

Pro studenty AF MENDELU v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Více aktualit

Všechny aktuality