Děkanát AF

Zemědělská 1, 61300 Brno – budova C

Web: http://www.af.mendelu.cz
E-mail: agro@mendelu.cz
Telefon: +420 545 133 001
Vedoucí: Ing. Jacqueline Vacková
Další informace: Zaměstnanci