Ústav chemie a biochemie

tř. Gen. Píky 5, 61300 Brno – Budova K

Web: https://ucb.af.mendelu.cz/
E-mail: chemie@mendelu.cz
Telefon: +420 545 133 275
Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci