Pozvánka na setkání akademické obce AF MENDELU 21. 2.

14. 2. 2022
Vedení Agronomické fakulty a Akademický senát AF MENDELU zvou všechny členy akademické obce fakulty na setkání, které se uskuteční v pondělí 21. 2. 2022 od 10 hodin v posluchárně C01. Současně bude setkání akademické obce přenášeno prostřednictvím MS Teams.

Členy akademické obce AF jsou akademičtí pracovníci a studenti AF MENDELU.
Setkání Akademické obce bude možné navštívit i on-line formou, a to v týmu v MS Teams „Setkání AO AS AF MENDELU 2022“ (kód pro přístup: wssimo2).

 Program: 

  • Informace o činnosti Akademického senátu AF
  • Informace vedení Agronomické fakulty
  • Diskuse

Předpokládaná doba jednání je od 10 do 12 hodin, po dobu setkání AO je vyhlášeno děkanské volno.
Pozvánka v PDF (ke stažení).

 

 

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.                                                          prof. Dr. Ing. Jan Mareš

      předseda AS AF                                                                                 děkan AF

Více aktualit

Všechny aktuality