Pozvánka na Polní den MendelAgro 2022

20. 5. 2022
Zveme na tradiční Polní den MendelAgro, který se uskuteční 9. 6. 2022 na Polní pokusné stanici v Žabčicích. Akce začíná v 9 hodin. V rámci programu si zájemci budou moci prohlédnout řadu polních pokusů se všemi významnými plodinami.

Prostřednictvím posterů a komentovaných prohlídek se budou prezentovat témata:

 • aktuální počasí, sucho a změna klimatu,
 • vliv agrotechnických opatření na zlepšení půdní úrodnosti a zvýšení výnosů plodin,
 • principy integrované ochrany rostlin,
 • racionální výživa rostlin, nové trendy v hnojení,
 • sortiment odrůd ozimé pšenice,
 • zkoušení odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického pěstování,
 • mechanické způsoby regulace plevelů,
 • inovace pěstebních technologií polních plodin,
 • využití superabsorpčních polymerů při pěstování plodin,
 • precizní zemědělství v praxi,
 • víceleté pícniny v suchých oblastech,
 • podpora opylovačů, přirozených nepřátel škůdců a zvýšení biodiverzity,
 • ukázky vybraných druhů léčivých rostlin,
 • sortiment netradičních druhů ovoce.

Sortiment tradičních i méně obvyklých druhů ovocných dřevin budou prezentovat pracovníci Zahradnické fakulty na stanovišti umístěném v sadu Školního zemědělského podniku (doprava autobusem v 10:00 a 12:00).

Doprava a občerstvení:
Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše. Zájemci o přepravu z Brna mohou využít autobus, který bude přistaven před hlavní budovu MENDELU (Zemědělská 1, Brno). Odjezd autobusu v 8:00. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.

Více informací: https://www.mendelagro.cz/

Pozvánka na akci: PDF

Více aktualit

Všechny aktuality