Polní den Slunečník

14. 9. 2017
7. 9. 2017 proběhl již 9. ročník polního dne Slunečník, který pořádala společnost Syngenta Czech, s. r. o., ve spolupráci s Ústavem agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU na pokusných pozemcích Školního zemědělského podniku v Žabčicích.

Přítomní mohli zhlédnout maloparcelní odrůdové pokusy s kukuřicí a slunečnicí ošetřených přípravky společnosti Syngenta, dále pěstování meziplodin, pěstování kukuřice s využitím půdoochranných technologií zpracování půdy a přehlídku techniky společnosti Lemken Czech s.r.o.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality