Polní den "MendelGrass 2017" ve Vatíně

25. 4. 2017
Přehlídka polních pokusů se uskutečnila dne 17. 5. 2017 na výzkumné pícninářské stanici AF MENDELU ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou.

Během akce si zájemci mohou prohlédnout:

• maloparcelní pokusy (travní a jetelotravní porosty, dlouhodobé luční experimenty, trávníkové pokusy, lyzimetry,
 rychlerostoucí dřeviny, experimenty s ukládáním půdy do klidu, odtoková pole, pokusy s výživou řepky a pšenice),

• ukázky mechanizace.

 

• Probíhat budou také odborné přednášky.

• Pro vozidla bude k dispozici parkoviště.

Občerstvení zdarma zajištěno.

Více aktualit

Všechny aktuality