Polní den "MendelGrass" 2015

27. 4. 2015
Přehlídka polních pokusů se uskuteční dne 20. 5. 2015 od 9:30 hodin na výzkumné pícninářské stanici AF MENDELU ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou    
• Během akce si zájemci mohou prohlédnout:
•maloparcelní pokusy (travní a jetelotravní porosty, dlouhodobé luční experimenty, trávníkové pokusy, lyzimetry,
 rychlerostoucí dřeviny, experimenty s ukládáním půdy do klidu, odtoková pole, pokusy s výživou řepky a pšenice),
• ukázky mechanizace.
• Probíhat budou také odborné přednášky.
• Pro vozidla bude k dispozici parkoviště.
• Občerstvení zdarma zajištěno.
 
POZVÁNKA ZDE
 
 

Více aktualit

Všechny aktuality