Polní den MendelAgro a 1. ročník mistrovství v orbě JMK

13. 6. 2019
Zájemci si mohli prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách a také sortiment ovocných druhů.

Polní den MendelAgro je největší prezentační akcí Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho historie sahá až do roku 1989. Jsou zde prezentovány výsledky společných výzkumných aktivit Agronomické fakulty a zástupců z komerční sféry, zaměřené na nová řešení v pěstování, výživě a ochraně rostlin. MendelAgro nabízí také prostor na odborné diskuze k aktuálním tématům z oblasti péče o půdu, dopadů sucha na zemědělskou výrobu, pěstebních technologií pšenice ozimé a řepky ozimé nebo pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Návštěvníci měli možnost ochutnat potraviny vyráběné Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a několik odrůdových vín z produkce Školního zemědělského podniku.

Bližší informace naleznete na internetových stánkách www.mendelagro.cz

Kontakt za organizátory:

proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D., tel.: 724 507 516

Více aktualit

Všechny aktuality