Podepsány nové smlouvy o spolupráci

4. 2. 2019
V rámci slavnostního zahájení oslav 100. výročí byly podepsány smlouvy o spolupráci s pěti partnery

Na děkanátě Agronomické fakulty byly za přítomnosti zástupců tisku a médií podepsány smlouvy o spolupráci s těmito partnery:

 

Za Střední zemědělskou školu a Střední odbornou školu Poděbrady k nám zavítala paní ředitelka Ing. Milena Kavková,

Děkan AF doc. Ryant a ředitelka SZeŠ a SOŠ Poděbrady

 

za vydavatelství Profi Press s.r.o. šéfredaktor časopisu Úroda a Agronom Ing. David Bouma,

Děkan AF doc. Ryant a šéfredaktor Profi Press s.r.o. Ing. David Bouma

 

za Regionální agrární komoru JmK předseda představenstva Ing. Václav Hlaváček, CSc.,

Děkan AF doc. Ryant a předseda představenstva RAK JmK Ing. Václav Hlaváček, CSc.

 

za Technické muzeum v Brně ředitel Ing. Ivo Štěpánek,

Děkan AF doc. Ryant a ředitel Technického muzea v Brně Ing. Ivo Štěpánek

 

a za ZOO Brno k nám zavítal ředitel MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Děkan AF doc. Ryant a ředitel ZOO Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Více aktualit

Všechny aktuality