Po třech letech se na Agronomické fakultě konaly zlaté promoce

16. 9. 2022

Ve čtvrtek 15. září se konaly zlaté promoce absolventů Agronomické fakulty z roku 1972. V aule Mendelovy univerzity v Brně se sešli bývalí studenti zootechnického oboru a jeho specializací. Naposledy se zlaté promoce uskutečnily v roce 2019, poté fakulta událost nepořádala z důvodu covidových opatření.

„Tato akademická slavnost je velkou radostí a mimořádnou událostí, kdy se na fakultu vracíte Vy, naši absolventi, po padesáti letech. Přijměte prosím zlaté diplomy i jako poděkování za to, jak jste fakultu reprezentovali, a za vše, co jste jako inženýři zootechniky vykonali pro české či československé nebo možná světové zemědělství,“ uvedl na začátku slavnosti děkan Agronomické fakulty MENDELU Leoš Pavlata.

Zlatých promocí se zúčastnilo celkem 44 absolventů. Za všechny vystoupil s projevem Stanislav Kráčmar. Poděkoval učitelům za předání teoretických i praktických zkušeností a popřál Agronomické fakultě mnoho dobrých odborníků i do budoucna. „O tom, že jste nás vše kolem zootechnické teorie a praxe dobře naučili, svědčí naše aktivní zapojení do managementu zemědělsko-potravinářského komplexu, funkcí předsedů zemědělských družstev, zootechniků, ředitelů a náměstků potravinářských podniků, členů výzkumných institucí, státní správy, středoškolských a odborných učitelů,“ řekl Kráčmar.

Naposledy se zlaté promoce na Agronomické fakultě uskutečnily v roce 2019. Poslední tři roky se akademická slavnost nekonala z důvodu covidových opatření.

Více aktualit

Všechny aktuality