Petr Marada v Souvislostech Jana Pokorného o vztahu k půdě a krajině

26. 11. 2016
Dne 22.11. 2016 byl Dr. Ing. Petr Marada jako náš akademický pracovníka a zároveň předseda Ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty hostem a diskutujícím v pořadu České televize „Souvislosti Jana Pokorného“, kde se hovořilo na téma „Ničí nám zemědělci přírodu?“. 

V pořadu se moderátor Jan Pokorný ptal hydrologa a vysokoškolského profesora Jakuba Hrušky, akademického pracovníka MENDELU a předsedy Ekologické komise ČMMJ Petra Marady a novinářů zabývajících se zemědělstvím a ekologií Petra Havla a Čestmíra Klose na otázky:

Proč tak bezohledně drancujeme vlastní krajinu, potlačujeme její různorodost a pěstujeme především průmyslové plodiny? V jakém stavu zanecháme přírodu v Česku příštím generacím? Proč u nás nemůžeme mít krajinu jako v sousedním Rakousku nebo Německu? Proč ničíme diversitu přírody a nechápeme její kulturní význam?

Pořad je dostupný na :

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11483158486-souvislosti-jana-pokorneho/216562220750021/

 

Připomeňme ještě, že dne 29.10. byl uveden v pořadu České televize „Tisíc let české myslivosti“, kde se pojednávalo na téma „Pestrá a ekologicky stabilní krajina“. 

V pořadu byly prezentovány názory a příkladné aktivity Petra Marady (oceněno cenou Adaptační opatření roku 2015 ministrem ŽP) a pracovníků Oddělení rybářství a hydrobiologie AF MENDELU v rámci budování zelené infrastruktury a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty včetně propagace  AF MENDELU.

 Pořad je dostupný na :

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169538516-tisic-let-ceske-myslivosti/215382560260005/

Pracovníci Ústavu rybářství a hydrobiologie

Více aktualit

Všechny aktuality