Odborníci z MENDELU budou učit školáky o odpadech

14. 9. 2022

Představit školákům zábavnou formou odpad má za cíl nový projekt Se školami za zelenější Brno, který pořádá společnost SAKO Brno. V průběhu letošního září a října se 10 sběrných středisek odpadů promění v hravé ekodvory, kde se žáci všech věkových kategorií dozvědí kam s odpadem, jak se zpracovává a na co se dále využije. Program na čtyřech stanovištích zajišťují odborníci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Exkurze na sběrná střediska odpadů pro oba stupně základních škol startují 19. září a budou se opakovat každé pondělí až do konce října. „Se žáky si obejdeme kolečko kolem jednotlivých kontejnerů. Určitě zazní, co kam patří a že třídění začíná už v domácnostech, takže samy děti k němu mohou přispět,“ říká jedna z budoucích lektorek Zuzana Tichá z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF MENDELU.

Projekt má za cíl zábavnou formou představit odpad jako surovinu pro další materiálové využití a nadchnout žáky pro smysluplné třídění, předcházení vzniku odpadů a zájem o principy trvale udržitelného života. „Můžeme se pobavit o tom, jak to děti mají s tříděním doma. Řešit taky budeme, kam potom z domácnosti odpad putuje. Soustředíme se na popis sběrných aut, co se děje ve spalovně a proč vlastně máme sběrné dvory a co do nich můžeme donést,“ doplňuje Tichá.

S lektory z MENDELU se žáci mohou potkat na čtyřech stanovištích. Kromě Tiché se zapojili i tři studenti navazujícího magisterského studia Odpadové hospodářství. „Školy nás najdou ve sběrných střediscích na Lazaretní, Jana Svobody, Okružní a Rysově,“ vyjmenovává Tichá. Hravé ekodvory vzniknou například také na Sochorově, Ukrajinské nebo Sladovnické v Brně. Podrobnou mapu a přihlašovací formulář s volnými termíny najdou školy na webu www.sako.cz/exkurze-na-sberna-strediska.

„Myslím, že má smysl učit už nejmladší generaci o třídění. Sama mám děti a vidím, že je to naprosto zásadní věc. Čím dřív se začne, tím víc to děti přijmou za své a mají to zažité. Pokud třídění navíc vidí doma, samy k němu můžou aktivně přispět,“ dodává Tichá. Projekt je zatím naplánovaný jako jednorázová akce, organizátoři ale nevylučují jeho další pokračování i do budoucna.

Kontakt pro bližší informace: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D., +420 545 132 364, zuzana.ticha@mendelu.cz, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality