Ochutnávky na Pátých zámeckých trzích ve Křtinách

9. 2. 2015
V sobotu 28.2. jsme se prezentovali od 9 h na Zámku Křtiny na 5. zámeckých trzích.

Ve spolupráci s organizátorem, kterým byl Školní a lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně jsme se v sobotu 28. února účastnili již 5. zámeckých trhů ve Křtinách.

Kromě představení oborů studia na Agronomické fakultě jsme nabízeli ochutnávky produktů z našich poloprovozů. Jmenovitě pečivo, masné výrobky a pivo.

 

Více aktualit

Všechny aktuality