Ocenění knihy Nemoci a chorobné stavy ryb

5. 10. 2020
Cenu Josefa Hlávky 2020 za oblast vědy o živé přírodě získala kniha, na které se podíleli vědci Agronomické fakulty MENDELU    

Kniha je koncipována především jako výukový materiál, určený zejména pro vysokoškolské posluchače veterinárních a rybářských oborů. Jako zdroj informací ji mohou využít i studenti středních odborných škol se zaměřením na rybářství a odborná veřejnost věnující se chovu ryb.

Zdravotní problematika ryb je dynamicky se rozvíjející obor, jenž v reakci na nová onemocnění vyvíjí příslušné diagnostické metody, terapeutická i preventivní opatření a upřesňuje informace o původcích nemocí. Impulzem pro vznik této knihy byla déletrvající absence ucelené aktuální zdravotní problematiky ryb včetně nových trendů zejména v diagnostice a v ozdravných opatřeních. Právě proto vznikla potřeba publikace, která by české odborné veřejnosti přinesla nejnovější poznatky o veterinární problematice v chovech ryb.

Na území ČR je několik institucí, které mají odvětví zabývající se nemocemi ryb. Dá se říci, že odborníků v tomto specifickém odvětví není mnoho a většinou se mezi sebou znají a často i velmi úzce spolupracují. Problematika chorob a chorobných stavů ryb je velice rozsáhlá, a proto se jednotlivými taxony zabývají specialisté na velice vysoké úrovni. Šestnáct autorů z šesti institucí tedy vytvořilo ucelený přehled a komplexní charakteristiku nemocí a chorobných stavů u ryb vyskytujících se v našich chovech, ve volných vodách a v zájmových chovech sladkovodní akvaristiky včetně diagnostických postupů, preventivních a terapeutických možností.

Snahou autorů bylo v co největší míře využít dlouhodobě nasbíranou obrazovou dokumentaci a přiblížit tak čtenáři ucelený obraz popisovaných chorob a chorobných stavů. Bohatá fotografická a obrazová dokumentace popisované problematiky, včetně podrobných perokreseb sahají tak nad rámec běžné vysokoškolské učebnice.

Kniha NEMOCI A CHOROBNÉ STAVY RYB (PALÍKOVÁ, Miroslava (ed.). Nemoci a chorobné stavy ryb. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2019. 462 pp. ISBN 978-80-7514-085-2) je zastoupena 5 autory Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství  AF MENDELU:

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D., e-mail: miroslava.palikova@mendelu.cz

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, e-mail: jan.mares@mendelu.cz 

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D., e-mail: ivana.papezikova@mendelu.cz

prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc.,  e-mail: iva.dykova@mendelu.cz

doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D., e-mail: helena.modra [at] mendelu.cz

 

Publikace ke stažení: ZDE 

Více aktualit

Všechny aktuality