Ocenění Ing. Květoslava Čermáka, CSc.

5. 8. 2019
Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti svých oslav stoletého výročí od svého založení ocenit v jednotlivých oborech, které reprezentuje, klíčové odborníky předáním medaile, která byla pro tento slavností účel speciálně emitována.    

Ing. Květoslav Čermák, CSc., prezentoval současné poznatky v oblasti genetiky a inseminace včel ve vztahu k poznatkům Mendelovým, a to dne 19. července 2019 při příležitosti konání oslav Mendelovy památky v Mendelově muzeu, v letošním roce pod heslem „Mendel je .. .“ mimo jiné také „včelař“ (https://mendelje.cz/). Mendelova univerzita této slavností příležitosti využila k předání medaile za celoživotní obětavou odbornou práci v chovu a zejména šlechtění a plemenitby včely medonosné.

Na dnešní MENDELU Květoslav Čermák absolvoval graduálně zootechniku a postgraduálně aspiranturu na zootechnice, kterou dokončil v roce 1988. Působil ve výzkumných ústavech včelařských na Slovensku a později i v Česku a dnes provozuje soukromou Včelařskou šlechtitelskou stanici v Petrušově. Jím vyšlechtěný kmen včely medonosné VigorR má cenné chovatelské vlastnosti, pro které je vyhledáván i v zahraničí. Inženýr Čermák svou alma mater viridis po celý svůj život vzorně reprezentuje nejen jako špičkový pracovník v oboru. Univerzita mu tak předáním medaile projevila uznání a uctivé poděkování za přínos pro rozvoj oboru.

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality