Oceněné produkty AF MENDELU

24. 1. 2019
Ocenění produkce AF MENDELU, jako zpětná vazba uznání kvality potravin i výrobních postupů.

V loňském roce se Mendelova univerzita v Brně zapojila se svými výrobky do tradiční soutěže potravinářských výrobků zdejšího kraje nazvané Chuť jižní Moravy. Ta probíhá paralelně se soutěží Regionální potravina, ocenění uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. I zde je v rámci soutěže, kterou organizuje Regionální agrární komora a technicky probíhá na půdě naší univerzity, v jednotlivých kategorií zvolen nejlepší výrobek, který pak může používat označení a logo Zlatá chuť jižní Moravy. Ostatní výrobky, kteří uspějí v soutěži, i když nejsou hodnoceny jako nejlepší za kategorii, mohou užívat logo a označení Chuť jižní Moravy.Toto hodnocení za minulý rok získaly i Akademický rohlík a Akademická makovka z pekárny a Gothajský salám z masné výrobny (CZ 22067) Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty.

Toto pracoviště disponuje moderním výrobním zařízením využívaným v rámci výuky i vědy a výzkumu. Na jednu stranu musí splňovat náročné podmínky legislativy na provozovatele potravinářských provozů a na stranu druhou tak může studentům a jakýmkoli účastníkům spolupráce (firmy, instituce) demonstrovat podmínky výroby.

Přihlášení a následné ocenění 3 výrobků, které jsou produkovány místní pekárnou a masnou výrobnou, splnilo naše očekávání jako vítané a nezávislé zpětné vazby a uznání kvalit našich potravin a výrobních postupů. Do budoucna budeme v této vnější evaluaci pokračovat.

 

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Ústav technologie potravin AF

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality