O pozici děkana se uchází dva kandidáti

13. 4. 2022
O pozici děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se budou ucházet dva kandidáti. Z návrhového kola volby vzešlo celkem šest jmen, kandidaturu však přijali pouze stávající proděkan Leoš Pavlata a vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Pavel Ryant, který Agronomickou fakultu vedl před Janem Marešem.

Oba kandidáti musí do 19. dubna předložit přehled vizí a cílů pro výkon děkanské funkce. Dokumenty budou dostupné na webu AF v sekci Úřední deska.

Představení kandidátů na funkci děkana se pak uskuteční 25. dubna od 9:00 do 12:00 v posluchárně C 01. V tomto čase je vyhlášené děkanské volno. Setkání ale bude možné sledovat také on-line prostřednictvím MS Teams. Link pro připojení ZDE. Následně se senátoři přesunou k samotné volbě.

Funkční období děkana je čtyřleté. Aktuálně se volby konají kvůli jmenování stávajícího děkana Agronomické fakulty Jana Mareše rektorem Mendelovy univerzity v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality