O funkci děkana AF se uchází tři kandidáti

3. 11. 2021
O funkci děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se uchází tři kandidáti, kteří vzešli z návrhového kola a souhlasili se svojí nominací. Novou hlavu AF bude na mimořádném zasedání 15. listopadu 2021 volit akademický senát fakulty. Do té doby mají uchazeči předložit vize a cíle pro výkon funkce děkana.

Z návrhového kola vzešlo celkem sedm jmen, z toho tři kandidáti nominaci přijali. O pozici děkana AF, který v únoru nahradí Pavla Ryanta, se tak uchází vedoucí Oddělení rybářství a hydrobiologie Jan Mareš, proděkan AF Leoš Pavlata a vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství Jiří Skládanka.

Současný děkan AF Pavel Ryant byl také mezi navrženými jmény. Znovu však kandidovat nemůže, protože post zastával předchozí dvě funkční období.

Čas na zaslání vizí a cílů mají jednotliví kandidáti do 5. listopadu 2021. Následně je představí na veřejném vystoupení v rámci mimořádného zasedání Akademického senátu AF. To se uskuteční 15. listopadu 2021 od 13:00 hodin v učebně C 01. Bezprostředně poté se senátoři přesunou k samotné volbě.

Na tento den proto stávající děkan od 13:00 do 18:00 hodin vyhlásil děkanské volno.

Vzhledem k možnosti zhoršení epidemické situace bude veřejné zasedání Akademického senátu AF streamováno také v prostředí MS Teams (Mimořádné veřejné jednání AS AF). Obsah jednání bude přenášen i do místnosti C 02, kde budou moct členové akademické obce pokládat dotazy kandidátům. K odkazu na MS Teams se mohou přihlásit všichni zájemci z řad fakultní veřejnosti i mimo uvedené místnosti, dotazy kandidátům ale bude možné klást jen osobně v učebnách C 01 a C 02.

Více aktualit

Všechny aktuality