Nový přístroj na zkoumání dojeného skotu

3. 4. 2020
Nový průtokový cytometr pomůže vědcům z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF) při zkoumání nejnákladnějšího onemocnění dojeného skotu - zánětu mléčné žlázy neboli mastitidy, kterým se odborníci Agronomické fakulty MENDELU již dlouhodobě zabývají.

Tento přístroj v hodnotě 2,3 milionu korun univerzita zakoupila z právě úspěšně ukončeného projektu OP VVV Centrální laboratoře MENDELU. Vědci díky novému přístroji mohou do budoucna významně snížit používání antibiotik při léčně mastitidy dojeného skotu.

V EU jsou ztráty spojené s léčbou zánětu mléčné žlázy u dojeného skotu ročně odhadovány na 200 až 300 euro na krávu za rok.

Jak uvádí Ing. Petr Sláma, Ph.D. z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF), přístroj se využije na analýzu somatických buněk mléčné žlázy, jejich životnosti, stárnutí a umírání. Rychlost stárnutí a nastartování buněčné smrti těchto buněk výrazně ovlivňuje průběh zánětu a účinnost léčby mastitid. Proto je studium těchto buněk velmi významné s ohledem na možnosti různých imunoterapií zánětu, které mohou v budoucnu alespoň částečně nahradit nebo omezit používání antibiotik při léčbě dojnic.

 

Více aktualit

Všechny aktuality