Nová volba rektora se uskuteční 16. března. Aktuálně běží návrhové kolo

18. 2. 2022
Jméno nového rektora Mendelovy univerzity v Brně bude známé patrně už v polovině března. Volební komise přijala harmonogram nových voleb. Zveřejnění kandidátní listiny je plánované na 4. března, samotná volba nového rektora se uskuteční 16. března odpoledne.

Škola je od 1. února 2022 bez rektora. Loni zvolený kandidát Vojtěch Adam den před tímto datem rezignoval na rektorskou funkci, předchozí rektorce Danuši Nerudové skončilo čtyřleté období v čele univerzity ve stejný den. V současné době univerzitu vede Robert Plaga, kterého dočasným zastupováním rektora pověřil ministr školství.

Rektorská volba má standardní mechanismus jako v minulých letech. „Navržení kandidáti musí volební komisi nejdříve potvrdit, že s kandidaturou souhlasí. Teprve poté jsou jména kandidátů zveřejněna. Samotné volbě předchází zveřejnění tezí jednotlivých kandidátů, jakým směrem by chtěli univerzitu vést. Samozřejmě snahou akademického senátu i volební komise bylo uskutečnit novou volbu v co nejkratším možném termínu,“ uvedl předseda Akademického senátu MENDELU Jiří Skládanka.

Funkční období rektora je čtyřleté a začíná platit od data, kdy se nový rektor po jmenování prezidentem ujme funkce. V zatím posledním volebním klání mezi sebou na podzim loňského roku soupeřili čtyři kandidáti.

 

Členové akademické obce mohou aktuálně podat jeden návrh na kandidáta. Podávání návrhů v návrhovém kole se na každé fakultě nebo vysokoškolském ústavu organizuje zvlášť ve volebním okrsku akademických pracovníků a ve volebním okrsku studentů. Návrh je možné podat elektronicky od pondělí 21. 2. 2022 0:00 h do neděle 27. 2. 2022 23:59 h prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.

Další informace k volbám: https://senat.mendelu.cz/.

Více aktualit

Všechny aktuality