Naši vědci provádějí 50letý polní pokus s ječmenem

29. 7. 2020
 V České republice se jedná o unikátní experiment, který probíhá již padesátým rokem na Školním zemědělském podniku v Žabčicích.

Tento experiment byl na Polní pokusné stanici školního zemědělského podniku v Žabčicích založen na podzim r. 1969 a v roce 1970 proběhla první sklizeň – připomínáme si tedy v letošním roce její 50. výročí.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU se dlouhodobě zabývá návrhy vhodných způsobů hospodaření s půdou s důrazem na sladění jejího produkčního využívání, potřebu ji chránit a zárověň zachovat její mimoprodukční funkce. V současné podobě pokusu jsou vedeny 3 monokultury polních plodin a 1 osevní postup, založený na principech norfolkského osevního postupu. Unikátem tohoto pokusu je monokultura jarního ječmene (Hordeum volugare L.) založená na jaře roku 1970 a od té doby vedená téměř v původní koncepci. Díky neměnným postupům mohou vědci zkoumat, jak se na plodině a půdě projevuje dlouhodobé hospodaření, orba i změna klimatu. Tyto pokusy jsou využívány v různých oblastech výzkumu, ale i ve výuce studentů AF MENDELU.

Více informací včetně radio reportáže naleznete: ZDE

Kontakt: Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D., Výzkumník projektu III, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, email: dryslova@mendelu.cz, telefon: 545 133 118

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality