Naše fakulta si může nasadit nové "superbrýle". Rozšířená realita na MENDELU

19. 6. 2020
Pro podporu projektu OP PIK „MEDIA EFEKT – výzkum a vývoj strojní just-in-time výroby řízené technikou rozšířené reality“ pořídila Agronomická fakulta brýle pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens 2.

Mendelova univerzita v Brně je spoluřešitelem projektu a na jeho řešení se podílejí Ústav techniky a automobilové dopravy Agronomické fakulty a Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty. Předmětem projektu je výzkum a vývoj použití rozšířené reality pro řízení speciální vysoce přesné strojírenské výroby. Cílem projektu je vyvinout systém, který umožní na úrovni produkce zvýšit pružnost rozhodování, zefektivnit řízení výroby, a zároveň minimalizovat chyby a zmetkovitost právě za podpory prostředků rozšířené reality.

Na setkání děkana AF MENDELU doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D. s prorektorem pro tvůrčí činnost prof. RNDr. Vojtěchem Adamem, Ph.D. a se zástupci podílejícího se ústavu AF MENDELU byly kromě jednoho z prvních kusů těchto brýlí v ČR představeny i možnosti jejich použití nejen v rámci řešení projektu.

 

 

 

Kontakt: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D., vedoucí ústavu – Ústav techniky a automobilové dopravy AF MENDELU, tel.: +420 545 132 942, e-mail: jiri.cupera@mendelu.cz

Foto: AVC MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality