Nařízení děkana

12. 1. 2021
Průběh zkoušek ve zkouškovém období zimního semestru akademického roku 2020/2021

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření nemoci Covid-19 a s ohledem na zajištění bezpečnosti a zdraví studentů a zaměstnanců Agronomické fakulty nařizuji, že veškeré zkoušky a zápočty budou s účinností od 13. 1. 2021 do 5. 2. 2021 probíhat výhradně on-line formou dle vypsaných termínů v UIS. 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

 

NAŘÍZENÍ DĚKANA 1/2021 o ověřování znalostí studentů Agronomické fakulty v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech ke stažení

Více aktualit

Všechny aktuality