Nadace Unipetrol rozdělila první stipendia. Mezi podpořenými jsou i čtyři studentky Agronomické fakulty

26. 10. 2017
Stipendia Nadace Unipetrol obdrželo 18 vysokoškolských studentů. Celkem Nadace Unipetrol rozdělila stipendia v hodnotě 1 520 000 Kč.

Gratulujeme našim studentkám – Haně Buchtelové, Pavlíně Jelínkové, Zuzaně Lackové a Lence Prokešové.

O stipendia nadace se ucházelo 81 studentů středních a vysokých škol z celé České republiky. Téměř dvě třetiny podpořených studentů tvořily dívky. „Jsem velmi potěšen nejen velkým zájmem studentů, ale také faktem, že dvě třetiny úspěšných žadatelů tvoří dívky. Je vidět, že chemické vědy nejsou pouze doménou chlapců,“ řekl Andrzej Modrzejewski, předseda správní rady Nadace Unipetrol, a dodal: „Přeji všem oceněným hodně úspěchu v dalším studiu a těším se na jejich studijní výsledky.“

Fotografie z udílení stipendií na FB Nadace Unipetrol

 

Předávání stipendií prvního ročníku Stipendijního programu Nadace Unipetrol za účasti rektora VŠCHT Karla Melzocha a člena správní rady, za účasti generálního ředetiele Unipetrol RPA Andrzeje Modrzejewskiho a předsedy správní rady Nadace Unipetrol a za účasti Jiřího Deváta, bývalého generálního ředitele Microsoft s.r.o.


Hana Buchtelová na předávání stipendií Nadace Unipetrol 24.10. 2017

Pavlína Jelínková na předávání stipendií Nadace Unipetrol 24.10. 2017

Zuzana Lacková na předávání stipendií Nadace Unipetrol 24.10. 2017

Lenka Prokešová na předávání stipendií Nadace Unipetrol 24.10. 2017

 

Žádosti studentů přírodovědných a technických oborů na středních a vysokých školách individuálně vyhodnocuje správní rada na základě studijních výsledků, sociální a ekonomické situace, ostatních aktivit studenta a samozřejmě podle jeho studijních a kariérních plánů do budoucna. Nutnou podmínkou byl také studijní prospěch do dvou celých. „Zjišťovali jsme důvody žádosti o stipendium a prověřovali i finanční situaci rodiny. Snažíme se hodnotit celkovou životní situaci studenta a chceme mu usnadnit podmínky pro další studium. Není tak podstatné, jestli bude mít studijní průměr 1,3 nebo 1,5, důležité jsou jeho další aktivity a nadšení v daném oboru,“ uvádí Julie Růžičková, koordinátorka Nadace Unipetrol.

 

Více aktualit

Všechny aktuality