Na MENDELU se poprvé sešla nově vytvářená expertní komunita k problematice „digitální vody“

3. 11. 2023

Více než dvacítka zástupců průmyslu, vysokých škol, výzkumných institucí, asociací zaměřených na vodní hospodářství a politické sféry se sešlo ke společnému workshopu pořádanému týmem Ústavu aplikované a krajinné ekologie na Agronomické fakultě MENDELU. Cílem workshopu bylo společně začít vytvářet platformu zabývající se vzděláváním budoucích expertů pro oblast vodního hospodářství, a to s důrazem na využití moderních technologií jako je augmentovaná a virtuální realita.

„Využili jsme příležitosti, kterou nám poskytl projekt Horizon WATERLINE, abychom pracovali společně se zapojením různých zájmových skupin na dlouhodobé vizi v oblasti vodohospodářského vzdělávání,“ uvedla vedoucí projektu Milada Šťastná. Ve skupinách i společně diskutovali odborníci o výzvách pro vzdělávání a tvořili pro ně vize. „Hlavní téma, které vykrystalizovalo ze společné práce, je nutnost spolupráce na zvýšení prestiže oboru a povědomí veřejnosti o celém systému, který stojí, jednoduše řečeno, za otočením kohoutku s vodou,“ podotkla organizátorka workshopu Michaela Menšíková

“VR/AR, AI, IoT a všechny další moderní technologie jsou jen nástrojem, který nám může pomoci dosáhnout cíle zabezpečení celého vodohospodářského sektoru v budoucnosti udržitelným způsobem,“ doplnila Menšíková.

Mendelova univerzita v Brně pracuje intenzivně na několika evropských projektech a iniciativách, které se vztahují k tématům vody a sucha. Vzdělávání v této oblasti pojala univerzita holisticky od zaměření na nejmladší generaci ve spolupráci s environmentální vzdělávací organizací Lipka, přes projekty pro střední školy a odborníky z praxe PoVE Water Scale-up, až po Horizon WATERLINE zaměřený na vytvoření aliance vysokých škol v Evropě vytvořením digitálního vodního kampusu EU Digital Water Higher Education Alliance.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Michaela Menšíková, MSc, Ph.D., +420 771 125 473, michaela.mensikova@mendelu.cz, Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality