Možnost studia na Agronomické fakultě trvá

20. 7. 2017
Agronomická fakulta vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení.

Agronomická fakulta vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení u těchto bakalářských oborů:

 • Obor Agrobyznys – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Agroekologie – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Fytotechnika – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Molekulární biologie a biotechnologie – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Odpadové hospodářství – bakalářské studium, preze nční i kombinovaná forma
 • Obor Pozemkové úpravy a ochrana půdy – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Provoz techniky – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Rostlinolékařství – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Technologie potravin – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Všeobecné zemědělství – bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma
 • Obor Zootechnika – bakalářské studium, prezenční forma

 

PŘIHLÁŠKY DO 23. SRPNA 2017.

Více informací na http://af.mendelu.cz/25377-prijimaci-rizeni

Více aktualit

Všechny aktuality