Možnost doktorského studia na Luisiana State university, USA (LSU)

8. 8. 2017
Rektor Mendelovy univerzity v Brně  vypisuje výběrové řízení na doktorské studium na Luisiana State university, USA (LSU).

Podmínka přijetí:

  • Ukončené magisterské studium na Mendelově univerzitě v Brně v zemědělském, potravinářském, zahradnickém, lesnickém nebo příbuzném oboru.


Podmínky studia:

  • Uchazeč musí absolvovat přijímací řízení a být přijat na College of Agriculture LSU
  • Student bude mít v rámci studia pracovní úvazek 20 hodin týdně (v laboratoři profesora vybraného podle tématu dizertace)
  • Obdržená mzda bude sloužit k financování nákladu spojených se studiem v USA


Začátek studia leden 2018.

Přihlášky do přijímacího řízení zasílejte spolu s odborným životopisem do 31. srpna 2017 na adresu:
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno

Více aktualit

Všechny aktuality