Mimořádný úspěch našich vědců

21. 9. 2020
Vedení Agronomické fakulty a pan prorektor pro tvůrčí činnost blahopřáli autorům článku k obrovskému úspěchu

Prestižní článek v oblasti rostlinné biologie

V prestižním vědeckém časopisu Nature Communications byl publikován článek „Strigolactones inhibit auxin feedback on PIN-dependent auxin transport canalization“, na jehož vzniku se podíleli zaměstnanci ústavu CEITEC MENDELU a Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty MENDELU. Téma publikace zapadá do kontextu dlouhodobého výzkumného zaměření ústavu, na objasňování role rostlinných hormonů, zejména auxinů, při regulaci větvení stonku, započatého prof. Rudolfem Dostálem před více než sto lety. Práce objasňuje vzájemné interakce mezi fytohormony strigolaktony a auxinem při regulaci polárního transportu rostlinného hormonu auxinu, který probíhá ve stonku specifickým způsobem od jeho vrcholu směrem k bázi a je zodpovědný za regulaci celé řady růstových a vývojových procesů u rostlin. Tento transportní systém je závislý na činnosti specifických bílkovinných transmembránových přenašečů tzv. PIN proteinů, přičemž důležitými parametry jsou jejich četnost a způsob lokalizace na membránách auxin transportujících buněk. Důležitým procesem pro ustavení polárního transportu auxinu z jeho zdroje do místa spotřeby je postupné vytvoření auxinových transportních kanálů, úzkých souborů buněk, které nesou na membránách výše uvedené přenašeče na správném místě a do nichž je polární tok auxinu soustředěn. Na rozdíl od auxinů, jejichž fytohormonální účinky jsou známy již téměř 100 let, strigolaktony představují poměrně nově popsanou skupinu růstových regulátorů.

Nová publikace prokazuje negativní efekt strigolaktonů na tvorbu auxinových transportních kanálů mezi uměle vytvořeným zdrojem auxinu a systémem vodivých pletiv stonku. Tentýž efekt na kanalizaci toku auxinu byl prokázán také při vývoji listové žilnatiny, regeneraci vodivých pletiv po poranění, nebo u postranních pupenů v průběhu jejich uvolňování z růstové inhibice. Práce tak mimo jiné poskytuje možné vysvětlení role auxinu a strigolaktonů při regulaci větvení stonku. Kromě toho přináší rovněž hlubší nahlédnutí do mechanismů interakcí strigolaktonů a auxinu na buněčné úrovni.

 

Nature Communications

Více informací: ZDE

 

Kontakt: Ing. Jozef Balla, Ph.D., CEITEC MENDELU, Ústav biologie rostlin, xballa@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality