Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2020

10. 12. 2020
Výzkumníci Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU se podíleli na úspěchu 1. a 2. místa v Mezinárodní soutěži pěstebních technolgií obilnin v Kroměříži

 

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž probíhá v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s. r. o. a je pořádána jeho dceřinou společností Agrotest fyto, s. r. o. již od roku 2013.

Tento projekt se zahraniční účastí je zaměřen na porovnání efektivity, ziskovosti a dlouhodobé udržitelnosti pěstebních technologií obilnin. Soutěžní pokusy jsou nedílnou součástí prezentačních ploch pořádaných Polních dní.

 

Bližší informace k soutěži: ZDE

Kontakt na výzkumníky Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU : prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Martin Houšť, Ph.D.

          

 

                       

Více aktualit

Všechny aktuality