Mezinárodní konference MendelNet se po dvou letech znovu konala prezenčně

9. 11. 2022

Po dvouleté odmlce spojené s covidovými opatřeními se dnes na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně znovu uskutečnila v prezenčním režimu mezinárodní konference Ph.D. studentů – MendelNet. Na letošní 29. ročník se zaregistrovalo přes 90 účastníků z několika českých i zahraničních univerzit. Studenti soutěžili celkem v 10 sekcích. Odborné komise zaujala například práce věnující se mikrorobotům na bázi řas nebo metodě pro odhalení zneužívání anabolik ve výživě zvířat.

Mezinárodní konference MendelNet nabízí posluchačům doktorského studia prostor, ve kterém mohou diskutovat o nových trendech v oblastech rostlinné a živočišné výroby, biologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, výzkumu života v přírodě, agroekologie a rozvoje venkova, technologie potravin, techniky nebo aplikované chemie a biochemie.

Mezi přihlášenými letos byli studenti nejen z Mendelovy univerzity v Brně, ale také z Veterinární univerzity Brno, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity. Dále pak studenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Technické univerzity vo Zvolene, University of Sulaimani a Corvinus University of Budapest.

V porovnání s předchozími lety se studenti nově registrovali pouze s abstraktem práce. Součástí dvou sekcí byla také přednáška profesora Brink van Zyla ze Stellenbosch University v Jihoafrické republice na téma pokrok ve výzkumu v oblasti zootechniky v JAR za posledních 30 let.

Studenti soutěžili celkem v 10 sekcích. Na základě rozhodnutí odborných komisí se absolutními vítězi stali:

  • Agroecology and Rural Development – Ing. Denisa Debnárová, Algae-based microrobots for antibiotic remediation (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
  • Animal Biology – Ing. Kristýna Skoupá, Procedures for measuring muscle fiber characteristics and possible markers for evidence of anabolic steroid abuse (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU)
  • Animal Production – Ing. David Jeník, The influence of eating and rumination time on meat yield parameters of Czech Fleckvieh-Simmental bulls fattened in a modernized stable (Ústav chovu a šlechtění zvířat AF MENDELU)
  • Applied Chemistry and Biochemistry – Mgr. Marcela Vlčnovská, Elimination of non-specific adsorption of antibody-nanoparticle conjugates in immunoanalysis of biological samples using LA-ICP-MS analysis (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
  • Fisheries and Hydrobiology – Mgr. et Mgr. Ondřej Pěnčík, Vliv environmentálně-relevantních PET-mikročástic na tři důležité modelové druhy: Arthrospira maxima, Chlorella vulgaris & Chlamydomonas reinhardtii (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
  • Food Technology – Ing. Michaela Némethová, Study of the quality of sweet wort made from historical and current varieties of spring malting barley – haze, betaglucan content and viscosity (Ústav technologie potravin AF MENDELU)
  • Plant Biology – Bc. Zuzana Plšková, Changes in the SAGA: protein dynamics under cold acclimation (Ústav molekulární biologie a radiobiologie AF MENDELU)
  • Plant Production – Ing. Daniel Růžička, Does Co-application of biochar with soil prebiotics make a difference? (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MENDELU)
  • Techniques and Technology – Bc. Ing. Jana Dvořáková, The behavior of Additively Manufactured Aluminium Alloy under Changing Temperatures (Ústav techniky a automobilové dopravy AF MENDELU)
  • Wildlife Research – Ing. Dominik Stočes, The ground-dwelling beetles society (Carabidae, Coleoptera) in Bzenec district (Moravian Sahara, 2013–2021) (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU)

Vítězné příspěvky postupně představíme v článcích na webu AF MENDELU. Některá z témat najdete už mezi dříve publikovanými tiskovými zprávami.

Další informace o konferenci jsou dostupné na webu: https://mendelnet.cz/.

Více aktualit

Všechny aktuality