Mezinárodní konference MendelNet se letos přesunula do online prostředí

10. 11. 2021
Kvůli zhoršující se epidemické situaci se letos tradiční mezinárodní konference Ph.D. studentů MendelNet přesunula do online prostředí. Akci každoročně pořádá Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Navzdory změnám v organizaci se letošního 28. ročníku, který se konal ve středu 10. 11. 2021, zúčastnilo přes osmdesát studentů. Se svými příspěvky soutěžili v několika sekcích, ze kterých vzešlo osm vítězů.

Mezinárodní konference MendelNet nabízí posluchačům doktorského studia prostor, ve kterém mohou diskutovat o nových trendech v oblastech rostlinné a živočišné výroby, biologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, výzkumu života v přírodě, agroekologie a rozvoje venkova, technologie potravin, techniky nebo aplikované chemie a biochemie. Mezi přihlášenými byla letos většina studentů z Agronomické fakulty, nechyběli ale ani studenti z dalších fakult MENDELU nebo jiných univerzit.

Novinkou byl přesun konference do online prostředí. Organizátoři k němu přistoupili z důvodu zhoršující se epidemické situace, ačkoli do poslední chvíle doufali v možnost prezenčního setkání. „Byla to pro nás velká výzva spojená s řadou technických překážek,“ řekl vedoucí organizačního týmu MendelNetu Radim Cerkal. Loňský ročník pořadatelé kvůli covidu-19 zrušili úplně.

Studenti soutěžili celkem v osmi sekcích. Odborné komise vybraly v každé z nich tři nejlepší příspěvky. Absolutními vítězi se stali:

  • Plant Production – Mgr. Ina Kyselová, „A variety of transpiration in the young spruce stands with different thinning management“ (Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU)
  • Animal Production – Ing. Dana Zálešáková, „Blood biochemical parameters in the evaluation of chicken nutrition during the starter feed period“ (Ústav výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU)
  • Fisheries and Hydrobiology & Wildlife Research – Mgr. Radek Machát, „Selected biochemical parameters of two common carp (Cyprinus carpio) breeds infected with koi herpesvirus“ (PřF MUNI)
  • Agroecology and Rural Development – Ing. Vladimíra Tarbajová, „Optimization of ATS system for pollutants removing“ (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
  • Food Technology – Ing. Jan Slováček, „Possibilities of use and quality parameters of beaver canned meat (Castor fiber L.)“ (Ústav technologie potravin AF MENDELU)
  • Plant Biology – Ing. Romana Kopecká, Method for simultaneous detection of Phytophthora infestans proteins and DNA in Solanum tuberosum samples (Ústav molekulární biologie a radiobiologie AF MENDELU)
  • Techniques and Technology – Ing. Robert Rouš, „Hyperspectral imaging LED and incandescent light source comparison for food quality inspection“ (PEF MENDELU)
  • Applied Chemistry and Biochemistry & Animal Biology – Ing. Zdeněk Kratochvíl, „Exploring the pH-triggerable structure of siRNA-carrying liposomal nanoparticles as tools for treatment of hepatitis B“ (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)

Vítězné příspěvky postupně představíme v samostatných článcích na webu AF MENDELU.
Podrobnosti o konferenci na: https://mendelnet.cz/.

Více aktualit

Všechny aktuality