MENDELU v pátek otevírá kampus uchazečům

24. 1. 2024

MENDELU podruhé pořádá celouniverzitní den otevřených dveří, kdy všechny fakulty a části budou zájemcům o studium otevřeny v jeden den. Uchazeči si mohou 26. ledna prohlédnout jak kampus v Brně, tak i v Lednici. V rámci programu připravovaného jednotlivými fakultami se uchazeči seznámí s nabídkou všech studijních programů a navštíví i málo známá místa univerzity. Informace získají také o nových studijních programech, které univerzita otevírá letos v září.

Centrálním místem bude přízemí budovy Q v kampusu v Brně. U infostánků všech fakult a celouniverzitních pracovišť se uchazeči dozví základní praktické informace o přijímacích zkouškách, zaměření jednotlivých programů, průběhu studia i budoucím uplatnění. Odpovídat na dotazy budou studijní referentky, ale i studentští ambasadoři jednotlivých fakult. „Současní studující mohou uchazečům lépe odpovědět na časté dotazy týkající se náročnosti studia či studentského života obecně. Studující mají zkušenosti čerstvě v paměti a pozitivní roli hraje i menší věkový odstup, díky kterému se uchazeči nebojí své vrstevníky a vrstevnice oslovit,“ uvedl Jiří Skládanka, prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy.

Program v Brně začíná v devět hodin. Zájemci a zájemkyně o studium si mohou projít všechny budovy brněnského kampusu. Své stanoviště bude mít i knihovna, Centrum sportovních aktivit, zahraniční oddělení a koleje, kde se uchazeči dozví všechny informace o tom, jaké MENDELU nabízí možnosti zahraničních výjezdů nebo ubytování na kolejích. Program v Lednici začíná v deset hodin, k prohlédnutí budou nejen výukové prostory, ale i skleníky, koleje, zahrady a vinice.

Více aktualit

Všechny aktuality