MENDELU udělí čestný doktorát genetikovi Doleželovi

13. 5. 2022
Mendelova univerzita v Brně udělí čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa českému rostlinnému genetikovi a držiteli ceny Česká hlava profesoru Jaroslavu Doleželovi. Slavnostní obřad se na podzim uskuteční v aule univerzity.

Doležel jako jeden z prvních na světě vypracoval metodu stanovení velikosti jaderného genomu rostlin pomocí průtokové cytometrie. „Významně přispěl k její standardizaci a širokému uplatnění, které zahrnuje genetiku a fyziologii rostlin, systematiku, taxonomii a populační biologii. Důležité praktické uplatnění tato metoda našla ve šlechtění rostlin. V českém vědeckém prostředí je profesor Doležel naprosto výjimečnou osobností,“ uvedl rektor Mendelovy univerzity v Brně Jan Mareš.

Sám Doležel udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa vnímá jako poctu, které si podle svých slov nesmírně váží a přijímá ji s velkou pokorou. „Má profesní dráha je spojena s výzkumem dědičné informace rostlin a udělení čestného doktorátu univerzitou nesoucí jméno Gregora Mendela, objevitele zákonů dědičnosti, je pro mne tím nejvyšším možným oceněním,“ uvedl Doležel.

Doležel se narodil v roce 1954 v Olomouci. V roce 1978 vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes MENDELU). „Má radost z udělení čestné vědecké hodnosti je o to větší, že má vědecká práce na Mendelově univerzitě úspěšně začala a udělením tohoto mimořádného ocenění se na svou alma mater symbolicky vracím,“ dodal Doležel, který aktuálně působí jako vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnology a zemědělský výzkum, Olomouc. Od roku 2019 je předsedou vědecké rady GAČR. V minulosti obdržel řadu cen, v roce 2018 například Národní cenu vlády Česká hlava.

Více aktualit

Všechny aktuality