MENDELU spouští uchazečskou kampaň zaměřenou na udržitelnost

22. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně spouští první celouniverzitní uchazečskou kampaň, zaměřila ji na téma udržitelnosti. Kampaň na příbězích mladých absolventů MENDELU ukazuje, že díky studiu na univerzitě získají potřebné znalosti a dovednosti pro to, aby mohli ve své profesi něco změnit.

„Provedli jsme kvalitativní výzkum mezi uchazeči, využili jsme i dat z výzkumů generace Z. Z těch vyplývá, že generace Z se zajímá o témata související s udržitelností, řeší environmentální otázky i témata týkající se sociálních nerovností. Často o problémech souvisejících s těmito tématy vědí, ale zároveň neví, co se situací dělat. V tom jde naše univerzita generaci Z naproti, jelikož témata související s udržitelností u nás aktivně řešíme,“ přiblížil Jiří Skládanka, prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy. Podle výsledků výzkumů je generace Z oproti předchozím generacím specifická také v tom, že přemýšlí jinak o své budoucnosti. Uchazeči z této generace chtějí, aby jim jejich budoucí povolání především dávalo smysl. 

Příklady absolventů z jednotlivých fakult ukazují, co univerzita studujícím dává a jak mají možnost uplatnit získané vědomosti v praxi. „S mladými absolventy a absolventkami se uchazeči mohou snáze identifikovat. Jde o ženy a muže, kteří posouvají svou profesní oblast dál, aktivně se zasazují o změnu a dokazují tak, že je možné něčeho dosáhnout už brzy po absolvování studia,“ uvedla Jiřina Studenková, vedoucí Oddělení komunikace a marketingu. 

Například Agronomickou fakultu reprezentuje vedoucí moderního hydroponického skleníku Matěj Pospiš. „Hydroponie je mnohem šetrnější a výrazně efektivnější oproti konvenčnímu pěstování. Rostliny jsou pěstovány v kokosovém substrátu, živiny jsou dodávány rostlinám prostřednictvím vodního roztoku. Pěstujeme českou zeleninu, kterou dodáváme výhradně na náš trh. Nemusíme zatěžovat prostředí více, než je třeba. Máme zodpovědnost za to, co tu zanecháváme,“ popsal absolvent.

Absolventka Zahradnické fakulty je majitelkou malého vinařství, sama se zasazuje o pestřejší krajinu ve vinařských oblastech. Absolventka Provozně ekonomické fakulty je spoluzakladatelkou organizace, která se věnuje vzdělávání žen v oblasti IT. Absolvent Lesnické a dřevařské fakulty propaguje budování dřevostaveb v rámci České republiky. Absolvent Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií je součástí organizace věnující se rozvojové a humanitární pomoci v Africe a Asii. A absolventka Institutu celoživotního vzdělávání, která učí na střední odborné škole, se snaží do výuky inovativně zapojovat moderní technologie.

Součástí kampaně je jednotná grafika ve fakultních barvách i celouniverzitní variantě. Příběhy jednotlivých absolventů prezentují krátká videa, která jsou svou délkou i formátem vhodná pro komunikaci na sociálních sítích. „I touto kampaní se prolíná naše motto Měníme myšlení. Vzhledem k tomu, že se na univerzitě zabýváme udržitelností, je nutné změnit způsob svého uvažování a zároveň i osvětově působit směrem ven,“ doplnil Skládanka. 

Přihlášky na všechny fakulty MENDELU mohou uchazeči podávat už nyní.

Více aktualit

Všechny aktuality