MENDELU organizátorem 46. Mistrovství ČR v orbě

10. 10. 2018
MČR v orbě 2019 bude součástí programu oslav výročí 100 let od založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhl již 45. ročník Mistrovství České republiky v orbě. Hlavním organizátorem je Společnost pro orbu ČR, z.s. –  dobrovolná zájmová organizace, jež sdružuje zemědělské odborníky a organizace na celém území České republiky, mající zájem o tvůrčí práci a technický rozvoj v oblasti zpracování půdy.

Pořadatelskou štafetu Mistrovství České republiky v orbě pro příští rok převzal o tomto víkendu doc. Pavel Ryant, děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ta v příštím roce slaví 100 let od svého založení a 46. MČR v orbě bude součástí programu oslav, které budou probíhat po celý kalendářní rok. V návaznosti na oslavy výročí ponese další ročník název „Orba století“.


{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=1375)}

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality