Přehlídka polních pokusů

14. 6. 2024, 9:00–13:00 hodin, Polní pokusná stanice MENDELU v Žabčicích.

Zahájení proběhne v 9:00 hodin v prostoru u vjezdu do areálu pokusné stanice. Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše.

Zájemci o přepravu z Brna mohou využít autobus, který bude přistaven před hlavní budovu MENDELU (Zemědělská 1, Brno). Odjezd autobusu bude v 8:00 hodin.

Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.

Polní den Mendel Agro je největší prezentační akcí Mendelovy univerzity v Brně pro zemědělskou veřejnost.

Prezentovaná témata:
 • aktuální počasí, sucho a změna klimatu,
 • dlouhodobý vliv agrotechnických opatření
  na výnos obilnin a vybrané půdní vlastnosti,
 • principy integrované ochrany rostlin,
 • racionální výživa rostlin, nové trendy v hnojení,
 • sortiment odrůd obilnin pěstovaných
  v konvenčním i ekologickém režimu pěstování,
 • inovace pěstebních technologií polních plodin,
 • precizní zemědělství v praxi,
 • podpora opylovačů, přirozených nepřátel
  škůdců a zvýšení biodiverzity,
 • společenstva vybraných druhů léčivých rostlin,
 • prezentace firem spolupracujících s AF MENDELU.
Kontakt:

Ing. Petr Elzner, Ph.D.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MENDELU
petr.elzner@mendelu.cz
+420 728 355 707

Další program

V průběhu polního dne bude možné navštívit Školní zemědělský podnik.
Začátek komentované prohlídky v 10:00 hodin u vjezdu do areálu ŠZP Žabčice:

 • ukázka zemědělské techniky,
 • plemena masného skotu,
 • dojný skot.
Kontakt:

Ing. Kristýna Tučková, Ph.D.
Vedoucí úseku Živočišná výroba ŠZP
kristyna.tuckova@mendelu.cz
+420 770 193 057

Galerie Fotogalerie 2010-2019 / Videogalerie 2013-2016

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017