MendelAgro 2018

21. 5. 2018
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhl na polní pokusné stanici MENDELU v Žabčicích jubilejní 30. polní den MendelAgro pořádaný naší fakultou.

Během akce si zájemci mohli prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách a také sortiment ovocných druhů pěstovaných na ŠZP Žabčice.

Polní den MendelAgro je největší prezentační akcí Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho historie sahá až do roku 1989, kdy proběhla první přehlídka pokusů tehdejší Vysoké školy zemědělské na pokusné stanici v Žabčicích. Od té doby vešla akce ve známost široké veřejnosti a našla si pevné místo mezi akcemi pravidelně pořádanými v první polovině června. Hlavními organizátory polního dne jsou ústavy Agronomické fakulty a Zahradnické fakulty, jmenovitě Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství a Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin. Zázemí pro akci poskytuje školní zemědělský podnik Žabčice. Na přípravě akce a na prezentaci výsledků výzkumu se nemalou měrou podílejí podniky z komerční sféry. Formát akce je tak ideální platformou pro efektivní transfer poznatků z výzkumu do pěstitelské praxe. Od roku 2017 je polní den MendelAgro klíčovou aktivitou projektu Demonstrační farmy, realizované v rámci dotačního programu MZe 9.F.m.

Více informací o akci:  www.mendelagro.cz

Fotogalerie ZDE

Více aktualit

Všechny aktuality